23 listopada, 2023

Jimmy Web

Blog

Reprezentacja osób w postępowaniu egzekucyjnym

Jaka pomoc może być potrzebna przy postępowaniu egzekucyjnym?

Znalezienie właściwej reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym pozwoli nam uniknąć wielu nieprzyjemności. Współpraca z doświadczonym prawnikiem oznacza, że specjalista priorytetowo potraktuje nasze interesy i zaplanuje strategię, która zbliży nas do określonego celu. Dziś sprawdzamy, jak wygląda pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym i na jakie wsparcie mogą liczyć wierzyciele i dłużnicy.

Pomoc prawna dla wierzycieli

Dobrze przygotowana kancelaria jest w stanie zaproponować klientowi szereg prawnych rozwiązań, przybliżających go do odzyskania długu. Mogą one dotyczyć m.in. czynności, mających na celu ustalenie składników majątkowych dłużnika. Wierzyciele, którzy planują wkroczyć na drogę prawną, by odzyskać należność, spodziewają się kompleksowej pomocy, a taką mogą zapewnić jedynie solidni specjaliści.

Postępowanie egzekucyjne – na jaką pomoc mogą liczyć dłużnicy?

Reprezentowanie osób w postępowaniu egzekucyjnym oznacza także reprezentację klientów przed wierzycielami. Doświadczony prawnik może uczestniczyć w przedsądowych negocjacjach. Jego pomoc jest niezwykle przydatna także później, np. w sytuacji, gdy konieczne jest sporządzenie skargi na działanie komornika.

Reprezentacja osób w postępowaniu egzekucyjnym

Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w Białymstoku – jak powinna wyglądać?

Wybór właściwej drogi działania zależy od sytuacji konkretnego klienta oraz od strategii, jaką klient ustali ze swoim prawnikiem. Pomoc prawna dla dłużników i wierzycieli ma jednak pewne cechy wspólne.

Niezależnie od tego, czy specjalista zajmuje się interesami wierzyciela, czy dłużnika, powinien:

  • dokładnie informować o tym, na czym polega postępowanie egzekucyjne w danym przypadku i o jakie formalności należy zadbać;
  • wyczerpująco odpowiadać na pytania Klienta;
  • zapewniać profesjonalną pomoc w przygotowaniu wniosków;
  • reprezentować stronę w postępowaniu egzekucyjnym z myślą o interesach Klienta.