23 listopada, 2023

Jimmy Web

Blog

Co to są obligacje komunalne i czy warto w nie inwestować?

Obligacje komunalne to rodzaj obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, takie jak gminy, powiaty czy województwa. Służą one pozyskaniu kapitału na finansowanie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, takich jak budowa drogi, mostów, szkół czy oczyszczalni ścieków.

Czy opłaca się inwestować w obligacje komunalne?

Inwestując w obligacje komunalne, inwestorzy przekazują jednostkom samorządu terytorialnego określoną kwotę pieniędzy na określony okres czasu, w zamian za co otrzymują odsetki oraz zwrot kapitału po zakończeniu okresu inwestycji. Obligacje komunalne są uważane za relatywnie bezpieczny rodzaj inwestycji, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego posiadają stabilne źródła dochodów, takie jak podatki i opłaty mieszkańców. Jednocześnie obligacje te mogą być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących niższego ryzyka i niższych odsetek niż na przykład obligacje rządowe czy emitowane przez duże firmy.

Jak wygląda emisja obligacji w Polsce?

Emisja obligacji w Polsce jest regulowana przez prawo polskie oraz regulacje unijne. Obligacje mogą być emitowane przez różne podmioty, takie jak przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, spółki mieszkaniowe, a także przez Skarb Państwa. Aby móc emisję obligacji przeprowadzić, emitent musi przejść proces uzyskania zgody regulacyjnej od odpowiednich organów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) lub Europejski Bank Centralny (EBC).

Emisja obligacji w Polsce jest również regulowana przez rynki finansowe. Obligacje mogą być notowane na rynku regulowanym, takim jak warszawska Giełda Papierów Wartościowych lub rynku Catalyst, w którym notowane są obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i spółki mieszkaniowe.

Źródło: Aesco