18 lipca, 2024

Jimmy Web

Blog

Jak pracować z danymi osobowymi – zasady przetwarzania danych osobowych

Kilka ostatnich lat to czas, gdy zasady przetwarzania danych osobowych stają się coraz istotniejsze. Okazuje się, że zgoda na przetwarzanie danych staje się elementem obowiązkowym w sytuacji, gdy prowadzi się firmę i planuje się dane osobowe w jakiś sposób gromadzić czy przetwarzać. Zgodnie z rozporządzeniem RODO zasady przetwarzania danych osobowych są wyraźnie określone i dlatego warto wiedzieć jakie są warunki wyrażenia zgody RODO.

Wdrożenie procedur zgodnych z RODO

Podstawowa kwestia to akt, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO, jest każdorazowo niezbędna by firma mogła owe dane u siebie gromadzić. Zgoda na przetwarzanie danych kryje w sobie różne istotne kwestie, w tym między innymi odnosi się do ich gromadzenia. Analizując zasady przetwarzania danych osobowych można przekonać się, że za pojęciem przetwarzania kryją się różne czynności wykonywane z danymi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z automatu oznacza zgodę na wszystkie czynności kryjące się pod tym pojęciem.

Wdrożenie zasad zgodnych z RODO

Nim możliwa będzie wyrażona przez klientów zgoda na przetwarzanie danych konieczne jest to, by przygotowana była dokumentacja RODO. Istotne jest to, że dokumentacja zgodna z RODO jest elementem niezbędnym do wdrożenia systemu ochrony, dotyczącej danych osobowych. Przygotowanie dokumentacji zakłada umieszczenie w niej szeregu istotnych dokumentów. I tak przygotowanie dokumentacji RODO musi być staranne a za określeniem dokumentacja RODO stoją takie dokumenty jak:

  • polityka danych osobowych
  • procedura privacy by design
  • procedura odpowiedzi na wnioski osób, których dane są przetwarzane
  • upoważnienia
  • oświadczenia o zachowaniu poufności
  • umowy powierzenia dancyh osobowych
  • rejestr czynności przetwarzania
  • polityka retencji danych
  • rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych

Widać więc, że dokumentacja zgodna z RODO to wiele elementów, które muszą się na to złożyć. W związku z tym przygotowanie dokumentacji musi by staranne i zawsze trzeba zadbać o to, by dokumentacja RODO nie zawierała braków, ponieważ może to oznaczać problemy w kontakcie z inspektoratem ochrony danych osobowych. Ewentualnie można więc przygotowanie dokumentacji oddać w ręce specjalistów.

Źródło: Isecure.pl