17 kwietnia, 2024

Jimmy Web

Blog

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Własność nie jest jednym szerokim tytułem prawnym do nieruchomości. Możliwe jest także posiadanie podobnych uprawnień do właściciela, jednak ograniczonych w czasie. Możliwość taką daje użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty w zasadzie ma uprawnienia tożsame z tym, jakie ma właściciel. Nie ma jednak prawa własności do ziemi, którą wieczyście użytkuje. Jeżeli na ziemi wybudowane zostały jakieś budynki (tyczy się to także budynków wybudowanych przez użytkownika wieczystego), stają się one jego własnością. Jest to szczególny przypadek własności, ponieważ trwa ona tylko w czasie użytkowania wieczystego. W zamian za swoje uprawnienie użytkownik wieczysty musi opłacać czynsz.

Jak wygląda użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste może mieć miejsce tylko między człowiekiem a państwem. Gruntami bowiem, które mogą być objęte użytkowaniem wieczystym są grunty skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek. Jak widać krąg jest tu jest tu zasadniczo zawężony. Użytkownika wieczystego wybiera się w drodze przetargu i zawiera się z nim umowę. W umowie można zawrzeć kwestie szczegółowe, takie jak konieczność wybudowania na gruncie budynków lub dokonywanie remontu.

Czas trwania 

Użytkowanie wieczyste co do zasady trwa do 99 lat. Można je jednak przedłużyć, o kolejny taki termin. Co więcej, nie powinno się odmawiać przedłużenia użytkowania wieczystego, jeżeli nie występują szczególne okoliczności. Jest to prawo dziedziczne, a więc o przedłużenie mogą ubiegać się także spadkobiercy.