23 listopada, 2023

Jimmy Web

Blog

Świadectwo pochodzenia eur 1 – sprawdź co to jest

Aby zatroszczyć się o ogół czynności związanych z importem/eksportem towarów, nie obejdzie się bez precyzyjnego zadbania o kwestie formalne. Do istotnych dokumentów możemy zaliczyć m.in. świadectwo pochodzenia EUR 1.

Świadectwo pochodzenia EUR 1 – podstawowe informacje

Wystawieniem takiego dokumentu zajmuje się odpowiedni urząd celno-skarbowy. Aby uzyskać świadectwo, podmiot eksportujący musi złożyć wniosek, w którym potwierdza kraj pochodzenia danego towaru. Najpierw jednak eksporter musi przekazać komplet dokumentacji rejestracyjnej oraz wzory podpisów osób, które będą go reprezentować. Po złożeniu wniosku dokumentacja jest potwierdzana specjalnymi pieczęciami. Na takich aktach znajdziemy również podpisy osób reprezentujących Krajową Izbę Gospodarczą.

Jakie dokumenty musimy dostarczyć, aby uzyskać świadectwo pochodzenia EUR 1?

Dokumenty, które musimy dostarczyć, to:

  1. wypełniony druk świadectwa pochodzenia;
  2. wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia (powinien być na nim złożony podpis osoby, reprezentującej firmę);
  3. pozostała dokumentacja, która potwierdza miejsce wytworzenia danego towaru, jego rodzaj itp.

Dlaczego świadectwo pochodzenia EUR 1 jest takie ważne?

Posiadanie dokumentu przynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z ulg taryf celnych. Najważniejsze jest jednak to, że w niektórych przypadkach bez tego dokumentu nie będziemy w stanie przetransportować dóbr za granicę. W praktyce taki dokument wystawiany jest dla towarów, wobec których mają być zastosowane preferencje celne, wynikające z umów, zawartych między krajami Unii Europejskiej a krajem trzecim (czyli krajem importu).

Co jeszcze jest istotne?

Aby całościowo zatroszczyć się o formalności, związane z wydaniem świadectwa, należy poprawnie wypełnić wszystkie dokumenty oraz orientować się w aktualnych wymogach. Właśnie dlatego tak wiele podmiotów korzysta z profesjonalnej pomocy (oferuje ją np. Agencja Celna Sadmax).