18 lipca, 2024

Jimmy Web

Blog

Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie - audyty bezpieczeństwa danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie – audyty bezpieczeństwa danych osobowych

Czy masz pewność, że w twojej firmie zarządzanie danymi, zarządzanie ryzykiem i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO? Często trudno samodzielnie to stwierdzić, szczególnie że potrzebna jest do tego doskonała znajomość przepisów. Na szczęście nie musisz samodzielnie się za to zabierać.

Jak przebiega audyt bezpieczeństwa danych osobowych?

Eksperci w dokładny sposób zapoznają się z działaniem firmy, weryfikując w ten sposób poziom bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie. RODO – audyt wewnętrzny to wielowymiarowa czynność, bo pod uwagę bierze się:
1. systemy nadzoru;
2. polityki firmy;
3. procedury w przedsiębiorstwie.
Audyt ochrony danych osobowych wymaga też sprawdzenia, czy firma wywiązuje się z takich obowiązków formalnych, jak bieżące prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych, odpowiednie przeszkolenie uczestników. W swoich działaniach eksperci skupiają się także na tym, jak przestrzeganie zasad RODO wygląda w firmie w praktyce. W tym celu zapoznają się z realną sytuacją w przedsiębiorstwie, przeprowadzają wywiady, zapoznają się ze stanem wdrożenia procedur i instrukcji ochrony danych.

Audyt danych osobowych – dlaczego go potrzebujesz?

Taka usługa to źródło niezwykle istotnej wiedzy. Na koniec specjaliści formułują raport, w którym znajdziemy określone zalecenia. Wnioski, jakie daje audyt wewnętrzny RODO, pozwolą nam zapobiec ewentualnym wyciekom i karom grzywny za nieprzestrzeganie przepisów. Warto wspomnieć, że usługa Audyt Ochrona Danych Osobowych rozciąga się nie tylko na doradztwo. Niektórzy specjaliści, oprócz zaleceń, oferują także realną pomoc we wdrożeniu RODO. Wykonanie audytu pomaga więc takim specjalistom precyzyjnie zapoznać się z naszymi potrzebami, a następnie opracować konkretne działania. Ryzyko niebezpiecznych sytuacji i kar możemy obniżyć, współpracując np. z takimi firmami jak doit.biz.pl.