2 października, 2023

Jimmy Web

Blog

Czy można budować ściany ogniowe z silikatów?

W większości budynków domowych i budynków mieszkalnych stosuje się specjalne rozwiązania, mające na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. W przestrzeni umieszcza się m.in. gaśnice, a cały obiekt planuje się z uwzględnieniem skutecznych dróg ewakuacyjnych. O ochronę przeciwpożarową warto zadbać już wcześniej, czyli na etapie wznoszenia budynku. W tym celu buduje się specjalne ściany ogniowe z silikatów.

 

Jak działa ściana ogniowa?

Główną jej funkcją jest wyizolowanie ognia w taki sposób, żeby nie mógł rozprzestrzeniać się na pozostałe elementy budowli. W efekcie możliwe staje się uniknięcie lub ograniczenie strat materialnych. Dobra ściana ogniowa chroni również zdrowie i życie osób, użytkujących przestrzeń. Jeśli działa prawidłowo, ludzie zyskują czas na ewakuację.

 

cegła silikatowa

 

Gdzie stosuje się ściany ogniowe?

Tego rodzaju ściany można znaleźć w konstrukcjach o wielu różnych zastosowaniach. Spotkamy je np. w domach szeregowych. W połączonym ciągu budynków, ogień rozprzestrzeniałby się bardzo szybko. Ze ścianami ogniowymi można temu zapobiec, a pożar w jednym domu nie musi automatycznie oznaczać pożaru w domu sąsiednim. Ściany ogniowe zabezpieczają również powierzchnie o charakterze produkcyjnym i magazynowym. Dzięki nim można zadbać o bezpieczeństwo pracujących osób, a gdy pojawi się zagrożenie pożarowe, mają one czas na to, żeby opuścić niebezpieczne środowisko. Ściana ogniowa pojawia się również w budynkach użyteczności publicznej.

 

Silikaty jako budulec ściany ogniowej

Jednym z materiałów, wykorzystywanych do budowy ścian ogniowych, są cegły silikatowe. Produktu tego typu:

  • nie wytrącają szkodliwych substancji w kontakcie z ogniem;
  • zapewniają dość długą ochronę przed ogniem, co znacznie zwiększa szanse na powodzenie akcji ratunkowych;
  • spełniają szereg innych warunków przeciwpożarowych, co czyni je produktem pewnym i funkcjonalnym.

Poszczególne opcje mogą różnić się klasą wytrzymałości na ściskanie, gęstością, ilością bloczków na palecie oraz wymiarami.