23 listopada, 2023

Jimmy Web

Blog

W jaki sposób mogą pomóc firmie szkolenia Lean Management

Lean management określić można jako swoiste odchudzanie zarządzania. W zamiarze pozwala w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby odbiorców, co sprzyja zwiększeniu zysków i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

Lean management w praktyce – na czym polega ta koncepcja?

Koncepcja opiera się na kilku filarach, które można określić również mianem celów. Mowa m.in. o takim zaplanowaniu działań, żeby zminimalizować wielkość zapasów i zmaksymalizować wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Żeby to było możliwe, należy położyć nacisk na terminowe dostawy. O tych z kolei nie ma mowy bez pozytywnych, partnerskich, długoterminowych relacji z dostawcami. Lean management zakłada również krótki cykl produkcyjny.

Kiedy wybrać szkolenia lean management?

Tego typu szkolenie biznesowe może dotyczyć różnych obszarów. Zaliczyć do nich można organizację i kierowanie, zbyt i zaopatrzenie oraz produkcję. Tego typu szkolenie dobrze jest wybrać, jeżeli chcemy np. pozytywnie wpłynąć na trwałe relacje z dostawcami i odbiorcami. Podczas zajęć można dowiedzieć się również, jak zapobiec zbędnym kosztom, które do tej pory wynikały z błędnego systemu zarządzania.

Szkolenie lean management – korzyści z uczestnictwa w zajęciach

Dobrze skonstruowane szkolenia biznesowe w praktyce przygotowują uczestników i uczestniczki do wykorzystania nowych umiejętności. Szkolenie lean management sprawi, że osoby uczestniczące:

  • będą wiedzieć na czym polegają konkretne techniki wykorzystywane w tej metodzie
  • bliżej zapoznają się z konkretnymi przykładami (case studies) wykorzystania lean management, dzięki czemu założenia zyskają charakter praktyczny
  • będą wiedzieć, kiedy zastosować konkretne narzędzia i techniki, żeby pozytywnie wpłynąć na efektywność przedsiębiorstwa.

Na osiągane efekty duży wpływ ma nie tylko skrupulatnie opracowany program, ale też zaangażowanie osób prowadzących zajęcia. W takich miejscach jak Openhorizon uczestnicy mogą spodziewać się profesjonalizmu, praktycznej wiedzy oraz doskonałej znajomości wykładanej tematyki.