12 czerwca, 2024

Jimmy Web

Blog

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych – jakie wady mogą być ukryte w instalacjach?

Niezawodność i bezpieczeństwo to podstawowe aspekty każdej instalacji elektrycznej. W przypadku rozdzielni elektrycznych, awaria może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak przerwy w dostawie energii czy pożary. Badania termowizyjne umożliwiają wykrywanie ukrytych problemów w tych krytycznych elementach infrastruktury energetycznej. Jakie wady mogą być ukryte w instalacjach? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jak działają badania termowizyjne w rozdzielniach elektrycznych?

Kamery termowizyjne wykorzystują technologię detekcji promieniowania podczerwonego. Emitowane przez obiekty promieniowanie jest rejestrowane przez kamerę i przekształcane w obraz termiczny. Na podstawie tego obrazu można zidentyfikować obszary o różnej temperaturze – te „gorące punkty” mogą wskazywać na potencjalne problemy.

Jakie wady mogą być ukryte w rozdzielniach elektrycznych?

  • Luźne połączenia: Luźne połączenia w rozdzielniach elektrycznych mogą prowadzić do przegrzewania i iskrzenia, co z kolei może prowadzić do pożarów. Badania termowizyjne pomagają w identyfikacji tych potencjalnie niebezpiecznych punktów.
  • Uszkodzenie izolacji: Uszkodzenia izolacji mogą prowadzić do przegrzewania, co z czasem może spowodować uszkodzenie całego urządzenia. Kamery termowizyjne pozwalają na wczesne wykrycie takich problemów.
  • Nieprawidłowe obciążenie: Nierównomierne lub nadmierne obciążenie pewnych części rozdzielni może prowadzić do ich przegrzewania. Dzięki termowizji, możliwe jest wykrycie takich obszarów i podjęcie stosownych działań.
  • Problemy z transformatorami: Transformator w rozdzielni może przegrzewać się z różnych powodów, na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Badania termowizyjne mogą pomóc wykryć takie problemy na wczesnym etapie.

Dlaczego warto przeprowadzać badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych?

Przeprowadzanie regularnych badań termowizyjnych w rozdzielniach elektrycznych jest niezwykle ważne. Pozwala na wczesne wykrycie problemów, które mogą prowadzić do poważnych awarii. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka, a także oszczędzenie czasu i pieniędzy, które w innym przypadku musiałyby być wydane na naprawy awarii. Ponadto, badania termowizyjne są niew invasive i można je przeprowadzać bez przerywania pracy instalacji, co jest dużym atutem dla przemysłu.

Podsumowanie

Badania termowizyjne to kluczowe narzędzie w utrzymaniu bezpiecznego i efektywnego działania rozdzielni elektrycznych. Pozwalają na szybkie i precyzyjne wykrycie ukrytych wad, takich jak luźne połączenia, uszkodzenia izolacji czy problemy z obciążeniem. Dzięki temu, możliwe jest zapobieganie poważnym awariom i utrzymanie ciągłości działania procesów. Bez względu na to, czy jesteś menedżerem zakładu energetycznego czy specjalistą ds. utrzymania ruchu, warto zainwestować w badania termowizyjne jako część strategii utrzymania instalacji.

Źródło: https://easyrentier.com/