18 lipca, 2024

Jimmy Web

Blog

Organizacja loterii – co musisz wiedzieć?

Organizacja loterii dla swoich odbiorców to popularne od dawna narzędzie marketingowe. Loterie wraz z programami lojalnościowymi, kartami rabatowymi, newsletterami i konkursami mają na celu podtrzymanie zainteresowania klientów/odbiorców oraz tworzą warunki do pozyskiwania danych osobowych, do przetwarzania w późniejszym okresie. Łączenie ze sobą różnego rodzaju zdarzeń marketingowych wprowadza nieustanny ruch, interakcję na linii konsument – firma. Ciekawe, pozytywne i zawsze rzetelne wywiązywanie się z obietnic marketingowych zwiększa pozytywne postrzeganie marki i stopień lojalności konsumenta.

Co trzeba wiedzieć o organizowaniu loterii?

Organizowanie loterii regulowane jest w Polsce ustawą z dnia 19 listopada 2009r. Zawiera ona szereg ograniczeń i przepisów, które koniecznie należy poznać, zanim podejmie się decyzję o organizacji. Optymalnym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z partnerem zewnętrznym, jakim jest np. agencja marketingowa, posiadającym doświadczenie w tym zakresie i mogącym przeprowadzić takie wydarzenie w imieniu zleceniodawcy.

Organizacja loterii promocyjnej zaczyna się od wyboru właściwego modelu. Można wybierać spośród:

  • loterii pieniężnych, gdzie uczestnik musi nabyć drogą zakupu los albo innego rodzaju dowód uczestnictwa w grze, wygraną w loterii pieniężnej może być tylko wygrana finansowa
  • loterii fantowych, udział w loterii rozpoczyna się nabyciem losu bądź innego dowodu potwierdzającego udział w grze, wygrane mogą być jednak tylko rzeczowe
  • loterii promocyjnych, uczestnik musi nabyć towar, usługę lub inny rodzaj dowodu uczestnictwa w grze, wygrane mogą mieć charakter pieniężny albo rzeczowy
  • loterii audiotekstowych, do udziału w nich konieczne jest wykonanie połączenia telefonicznego lub wysłanie wiadomości tekstowej poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną

Organizowanie loterii promocyjnych

Ustawa o grach hazardowych przyznaje prawo do organizacji loterii pieniężnych wyłącznie państwu. Może to zrobić jedynie Totalizator Sportowy. Wyjątkiem są tu loterie promocyjne, fantowe i audiotekstowe, przy czym loterię promocyjną można zorganizować wyłącznie drogą internetową.

Przyszły organizator loterii musi otrzymać zezwolenie. W celu organizacji loterii promocyjnej może ubiegać się o zezwolenie osoba fizyczna, prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Najczęściej o prawo organizacji występują firmy, dla których loteria promocyjna jest narzędziem służącym do zwiększenia sprzedaży, udział w loterii jest wówczas bezpłatny.

Aby uzyskać zezwolenie na organizację loterii promocyjnej należy złożyć wniosek na przeprowadzenie loterii promocyjnej, fantowej, audiotekstowej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej właściwego dla obszaru mu podlegającego. Razem z wnioskiem należy wnieść opłatę za wydanie zezwolenia. Jeżeli organizator planuje zorganizować loterię fantową wpłaca 50% kwoty bazowej dla jednego województwa.

Dla loterii promocyjnej i audiotekstowej należy uwzględnić wartość nagród a opłata wynosi wówczas 10% tej wartości, nie może być jednak niższa niż 50% kwoty bazowej.

Źródło: https://www.dcn.pl/